Cesta 4. julija 33, 8270 Krško -- 07 4881 680 -- os.mr-krsko@guest.arnes.si
 

Zaposleni

Vodstvo šole

Ravnateljica: Barbara Smolej Fritz
Pomočnica ravnateljice: Valerija Jazbec

Administrativno in tehnično osebje

Poslovna sekretarka: Verena Lavrenčič
Računovodkinja: Verena Lavrenčič
Kuharica: Nataša Pačnik
Hišnik: Robert Šalamon, Mitja Milan Kuri
Čistilke: Polona Šoba, Ivanka Brglez
Računalnikar: Stane Zupančič

Svetovalna služba

Svetovalni delavki: Valerija Jazbec in Estera Žibert

Razredniki

Ime in priimek Razrednik
Vlasta Lekše 2. in 3. razred
Irena Marinč 4. razred
Nevenka Leskovar 5. in 6. razred
Petra Hlačar Erman 7. razred
Gregor Hotko 8. in 9. razred
Mirjam Grubar PP A
Anja Ganc Povhe PP B
Katja Rajh PP C
Apolonija Resnik PP Č
Sabina Žibert PP D
Tanja Kožar PP E
Anja Gantar PP F
Nataša Libenšek PP G
Ida Ravnikar PP H

Ostali pedagoški delavci

Ime in priimek Poučuje
Fric Miran učitelj
Ganc Povhe Anja učiteljica, razredničarka PP B
Gantar Anja učiteljica, mobilna učiteljica, razredničarka PP F
Grubar Mirjam učiteljica, razredničarka PP A
Habinc Metka knjižničarka, mobilna učiteljica
Hlačar Erman Petra učiteljica, razredničarka 7. razreda
Hotko Gregor učitelj, razrednik 8., 9. razreda
Hotko Petra učiteljica, učiteljica OPB
Hribar Jasmina učiteljica, učiteljica OPB
Jazbec Valerija pomočnica ravnateljice, svetovalna delavka
Kamp Petrin Petra učiteljica
Kocijan Renata mobilna učiteljica
Kožar Tanja učiteljica, razredničarka PP E
Kurspahić Razija računalnikarka
Lekše Vlasta učiteljica, razredničarka 2. in 3. razreda
Leskovar Nevenka učiteljica, razredničarka 5., 6. razreda
Libenšek Nataša učiteljica, razredničarka PP G
Marinč Irena učiteljica, razredničarka 4. razreda
Novšak Lucija porodniška odsotnost/mobilna učiteljica
Pirc Pavel učitelj
Rajh Katja učiteljica, razredničarka PP C, mobilna učiteljica
Ravnikar Ida učiteljica, razredničarka PP H
Resnik Apolonija učiteljica, delovna terapevtka, razredničarka PP Č
Rihter Maša učiteljica
Sakelšek Maja učiteljica
Simončič Veronika mobilna učiteljica
Strniša Tjaša porodniška odsotnost/mobilna učiteljica
Švajger Danijela mobilna učiteljica
Tambolaš Veronika mobilna učiteljica
Polona Tratnik mobilna učiteljica
Tršinar Špela mobilna učiteljica
Vajdetič Tjaša učiteljica
Vodeb Eva porodniška odsotnost/logopedinja, mobilna učiteljica
Zelič Maja mobilna učiteljica
Žagar Ana učiteljica, učiteljica OPB
Žibert Estera učiteljica, mobilna učiteljica, svetovalna delavka
Žibert Sabina učiteljica, razredničarka PP D

Varuhi/varuhinje in spremljevalci gibalno oviranih otrok

Andrejaš Felja Natalija Krošl Lidija Pirc Simon (spremljevalec)
Dirnbek Marjan Leban Klemen Fabijan Metka (javna dela)
Hojnik Milanka Stopar Vlasta
Kostrevc Karmen Školnik Zagoričnik Nicki
Kranjc Mirjam Vasič Irena

 

 
 
 
Dostopnost