Cesta 4. julija 33, 8270 Krško -- 07 4881 680 -- os.mr-krsko@guest.arnes.si
 

Projekti in dejavnosti

 • Razvijanje programov vključevanja učencev posebnega programa v lokalno okolje v sodelovanju s Kulturnim domom Krško, enoto Mestni muzej, Valvasorjevo knjižnico Krško in Osnovno šolo Adama Bohoriča Brestanica, enoto Vrtec (vse šolsko leto)
 • Obeležitev 50-letnice smrti dr. Mihajla Rostoharja (v sodelovanju z Mesnim muzejem Krško in Valvasorjevo knjižnico)
 • Evropski teden športa v letu 2016 ( september, v sodelovanju z občino Krško)
 • Mirno Morje: Znam – dam, se naučim – delim (september 2016, jadranje za naše učence)
 • Mirno Morje: Ko nove izkušnje dobim, lahko vedenje spremenim (september 2017, jadranje za naše učence)
 • Projekt “Pegas”
 • Gibalno ovirani skozi mesto Krško (akcija v tednu mobilnosti, v sodelovanju z občino Krško, OŠ Jurija Dalmatina Krško, Društvom Sonček Posavje)
 • Rastem s knjigo za učence 7. razreda (oktober 2016)
 • Krpanova bralna značka za učence posebnega programa (vse šolsko leto, v sodelovanju z Valvasorjevo knjižnico Krško)
 • Otroški parlament
 • Shema šolskega sadja (vse šolsko leto)
 • Šolski vrt (vse šolsko leto)
 • Tradicionalni slovenski zajtrk
 • Občuti svobodo vode (občina Brežice in partnerji v projektu). Projekt je namenjen razvijanju vodnih aktivnosti za osebe s posebnimi potrebami.
 • Tečaj plavanja za učence 2. in 3. razreda
 • Tečaj plavanja za učence PP
 • Tečaj smučanja za učence 6. in 7. razreda
 • Prespimo v šoli (za učence PP)
 • Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju