Napovednik

KDAJ? KDO? KAJ?
1. 6. 2022 8. r Tehniški dan: Znanje in veščine iz depoja
1. 6.2022  Estera Žibert in izbrani učenci  Sestanek šolske skupnosti 
2. 6. 2022 6.-9.r, PPG in H Športni dan: Kanu na Krki
2. 6. 2022  Mirjam Grubar in Meta Habinc ter oddelki PP A, C in D 

Beremo skupaj: obisk učencev 1. in 3. razreda OŠ Šentjernej 

(tedni vseživljenjskega učenja) 

3. 6. 2022 9. r Naravoslovni dan: Pustolovski park-zaključni izlet 
3. 6. 2022 PPČ34   Delovni dan: Sprostitvene tehnike  
3. 6. 2022 PP A2 

Delovni dan: Sprostitvene dejavnosti v parku  

(namesto praznična čajanka) 

6. 6. 2022 PP E, F,  
1.,2.,3. r 
Naravoslovni dan: Kozjanski park 
7. 6. 2022 9. r Tehniški dan: Kolesarjenje po kolesarskih poteh Krškega.
7. 6. 2022 1. – 5. r Športni dan: Igre brez meja 
7. 6. 2022    Uradna otvoritev prostorov na Cesti 4. julija 45 
8. 6. 2022 PP D  Delovni dan: Izdelajmo sladoled 
8. 6. – 13. 6. 2022  6. in 7. razred  Letna šola v naravi Nerezine 
10. 6. 2022 8. r Naravoslovni dan: Človeško telo 
13. 6. 2022 PP A Kulturni dan: Zaključek bralne značke 
14. 6. 2022 PP D Športni dan: Športne aktivnosti z baloni in milnimi mehurčki 
14. 6. 2022 PP E in PP F  Delovni dan: Veščine življenja v naravi (z Veroniko) 
15. 6. 2022 PREDAJA KLJUČA ob odhodu devetošolcev
16. 6. 2022 PPG, PPG  Delovni dan: Ekološki piknik 
16. 6. -17. 6. 2022 PPG, PPH   Zaključni izlet v Kostanjevici na Krki 
17. 6. 2022 PPH Naravoslovni dan: Življenje ob vodi
27. 6. 2022 PPG, PPG  Delovni dan: Izdelava sirupa (priprava ozimnice) 
Po dogovoru  Posebni program  Teniška olimpijada,” Sevnica 
Po dogovoru  4. razred, PPD in 9. razred  Obisk terapevtski psov Zavod PET 
Po dogovoru PP E in PP F  Delovni dan: Uporaba zelišč 
Po dogovoru 1., 2., 3. r Tehniški dan: Poskusi
Po dogovoru 1.,2.,3. r  Naravoslovni dan: Kmetija
Po dogovoru 5. a Tehniški dan: Izdelki iz modelirne mase 
Po dogovoru 5. b Tehniški dan: Izdelki iz modelirne mase 
Po dogovoru PPB in PPČ   Športni dan: Vodne igre  ŠPORTNI DAN PETOŠOLCEV – Osnovna šola Prule
Po dogovoru PP C Športni dan: Vodne aktivnosti na igrišču ŠPORTNI DAN PETOŠOLCEV – Osnovna šola Prule
Po dogovoru PP A Športni dan: Bazen / vodne igre na šolskem igrišču ŠPORTNI DAN PETOŠOLCEV – Osnovna šola Prule
Po dogovoru PPB in PPČ   Kulturni dan: Zaključek bralne značke  
Po dogovoru vsi Podelitev bralnih značk z avtorico Majdo Koren 
24. 6. 2022 vsi Zadnji šolski dan, proslava ob dnevu državnosti

 

Dostopnost