Skoči na glavno vsebino

Karierna orienatacija

KAM PO POSEBNEM PROGRAMU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA?

Učenci posebnega programa vzgoje in izobraževanja obiskujejo našo šolo vsaj devet let (obvezni del)  z možnostjo podaljšanja, ki traja največ tri leta, v nadaljevalnem (za učence neobveznem delu) pa imajo možnost obiskovanja šole do 26. leta starosti. Kot odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju, ki imajo priznan status invalida po Zakonu o družbenem varstvu telesno in duševno prizadetih oseb, lahko postanejo v našem okolju uporabniki Varstveno delovnega centra Krško – Leskovec (enote v Leskovcu, Sevnici ali Brežicah) ali Centra Sonček. Varstveno delovni center (VDC) in Center Sonček nudita vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji, VDC Krško – Leskovec pa tudi institucionalno varstvo. Za zagotovitev mesta je potrebna pravočasna prijava.

POTEK IN NADALJEVANJE ŠOLANJA NAŠIH UČENCEV V PRILAGOJENEM PROGRAMU OSNOVNE ŠOLE

Učenci obiskujejo osnovno šolo s prilagojenim programom devet let (obvezno) z možnostjo nadaljevanja izobraževanja v tem programu še največ tri leta (obdržijo status učenca).

Večina učencev, ki uspešno dokončajo prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom, se vključi v nižje poklicno izobraževanje. Obiskujejo dvoletne programe srednješolskega izobraževanja skupaj z učenci, ki so prej obiskovali redno OŠ. Programi, kamor se največ vpisujejo naši učenci, so: pomočnik v biotehniki in oskrbi, obdelovalec lesa, pomočnik pri tehnologiji gradnje, pomočnik v tehnoloških procesih. Učenci, ki so uspešno dokončali nižje poklicno izobraževanje, se lahko vpišejo v srednje poklicno izobraževanje (triletni program) ali srednje strokovno ali tehnično izobraževanje (štiriletni program). Primeri izobraževanja:

SREDNJA KMETIJSKA ŠOLA

GRM NOVO MESTO

SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO

IN TURIZEM NOVO MESTO

SREDNJA POKLICNA IN

STROKOVNA ŠOLA KRŠKO

grm SŠGT_original scks
SPI programi:

 • gospodar na podeželju
 • vrtnar
 • cvetličar
 • slaščičar
 • mesar

NPI program:

 • pomočnik v biotehniki in oskrbi
SPI programi:

 • gastronom hotelir (smer kuhar in natakar)

SSI programi (4-letni):

 • gastronomsko-turistični tehnik (smer turizem ali gastronomija)

PTI program (3 + 2):

 • gastronomski tehnik

NPI program: /

SPI programi:

 • elektrikar
 • oblikovalec kovin – orodjar
 • avtoserviser

 

NPI program:

 • pomočnik v tehnoloških procecih

 

SREDNJA ELEKTRO
ŠOLA IN TEHNIŠKA
GIMNAZIJA
NOVO MESTO
SREDNJA
ZDRAVSTVENA IN
KMETIJSKA ŠOLA
NOVO MESTO
SREDNJA STROJNA
ŠOLA NOVO MESTO
SREDNJA GRADBENA,
LESARSKA IN
VZGOJITELJSKA ŠOLA
NOVO MESTO
SPI programi:

 • elektrikar energetik
 • elektrikar elektronik

 

 

 

SPI programi:

 • bolničar negovalec

 

 

 

SPI programi:

 • avtoserviser
 • avtokaroserist
 • instalater
 • klepar krovec
 • mehatronik
 • oblikovalec kovin orodjar
 SPI programi:

 • zidar
 • tesar
 • pečar – polagalec oblog
 • izvajalec suhomontažne gradnje
 • mizar

 

NPI program: / NPI program: / NPI program: NPI programi:
logo
 • pomočnik v tehnoloških procesih
 • pomočnik v tehnologiji gradnje
 • obdelovalec lesa

 

Dostopnost