Cesta 4. julija 33, 8270 Krško -- 07 4881 680 -- os.mr-krsko@guest.arnes.si
 

Roditejski sestanki

Za vsak razred sta predvidena najmanj dva roditeljska sestanka, skupni na začetku šolskega leta in vsaj še en sestanek, ki se nanaša na aktualne  teme in problematiko v posameznih razredih.

Okvirne teme roditeljskih sestankov:

  • september: uvodni roditeljski sestanek
  • oktober: karierna orientacija, NPZ
  • april: letna šola v naravi za 6. in 7. razred, izbirni predmeti za 6., 7. in 8. razred …