Cesta 4. julija 33, 8270 Krško -- 07 4881 680 -- os.mr-krsko@guest.arnes.si
 

NPZ

Ob koncu obdobij se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja. Preverjanje z nacionalnimi preizkusi znanja je prostovoljno.

Izvedba NPZ v šolskem letu 2017/2018

petek, 4. 5. 2018 NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred
ponedeljek, 7. 5. 2018 NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
sreda, 9. 5. 2018 NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred
torek, 29. 5. 2018 Vpogled in seznanitev učencev z dosežki za 9. razred
torek, 5. 6. 2018 Vpogled in seznanitev učencev z dosežki za 6. razred
četrtek, 15. 6. 2018 Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 9. razreda
petek, 22. 6. 2018 Razdelitev obvestil za učence 6. razreda