Cesta 4. julija 33, 8270 Krško -- 07 4881 680 -- os.mr-krsko@guest.arnes.si
 

Zaposleni

Vodstvo šole

Ravnateljica: Barbara Smolej Fritz
Pomočnica ravnateljice: Valerija Jazbec

Administrativno in tehnično osebje

Poslovna sekretarka: Verena Lavrenčič
Računovodkinja: Verena Lavrenčič, Anuška Motore
Kuharica: Nataša Pačnik
Hišnik: Robert Šalamon
Čistilke: Kristina Pinterič, Polona Šoba
Računalnikarka: Jožica Cimermančič Škof (porodniška) / Barbara Stopar

Svetovalna služba

Svetovalni delavki: Valerija Jazbec in Anja Povhe Ganc

Razredniki

Ime in priimek Razrednik
Vlasta Lekše 1., 2. in 3. razred
Irena Marinč 4. razred
Nevenka Leskovar 5. in 6. razred
Maša Rihter 7. in 8. razred
Miran Fric 9. razred
Mirjam Grubar PP A
Anja Gantar PP B
Jasmina Hribar PP C
Tanja Jamnik PP Č
Apolonija Resnik PP D
Ida Ravnikar PP E
Romana Cvar PP F

Ostali pedagoški delavci

Ime in priimek Poučuje
Cvar Romana učiteljica, razredničarka PP F
Fric Miran učitelj, razrednik 9. a
Ganc Povhe Anja svetovalna delavka, učiteljica (porodniška)
Gantar Anja učiteljica, mobilna učiteljica, razredničarka PP B
Grubar Mirjam učiteljica, razredničarka PP A
Habinc Metka knjižničarka, mobilna učiteljica
Hlačar Petra učiteljica, mobilna učiteljica
Hotko Gregor učitelj
Hotko Petra 2. učiteljica v 1. a, učiteljica OPB (porodniška)
Hribar Jasmina učiteljica, razredničarka PP C
Kamp Petrin Petra učiteljica, mobilna učiteljica
Kerin Urška učiteljica, mobilna učiteljica
Kocijan Renata mobilna učiteljica, učiteljica
Kožar Tanja učiteljica, mobilna učiteljica, razredničarka PP Č
Lekše Vlasta učiteljica, razredničarka 1., 2. in 3. a
Leskovar Nevenka učiteljica, razredničarka 5. in 6. a
Mahne Nastasija učiteljica
Marinč Irena učiteljica, razredničarka 4.a
Molan Tadeja učiteljica
Moškon Eva mobilna pedagoginja, učiteljica
Novšak Lucija učiteljica, mobilna učiteljica
Pirc Pavel učitelj
Ravnikar Ida učiteljica, razredničarka PP E
Resnik Apolonija učiteljica, razredničarka PP D
Rihter Maša učiteljica, razrendičarka 7. in 8. a
Strniša Tjaša mobilna učiteljica, učiteljica OPB
Švajger Danijela mobilna učiteljica, učiteljica OPB
Tršinar Špela 2. učiteljica v 1. a, učiteljica OPB
Umek Nataša logopedinja
Vajdetič Tjaša učiteljica, mobilna učiteljica (porodniška)
Žibert Kunšek Sabina učiteljica

Varuhi/varuhinje in spremljevalci gibalno oviranih otrok

Kostrevc Karmen Stopar Vlasta
Kranjc Mirjam Vasič Irena
Krošl Lidija  Veršec Andreja
Leban Klemen
Pirc Simon