Cesta 4. julija 33, 8270 Krško -- 07 4881 680 -- os.mr-krsko@guest.arnes.si
 

Zaposleni

Vodstvo šole

Ravnateljica: Barbara Smolej Fritz
Pomočnica ravnateljice: Valerija Jazbec

Administrativno in tehnično osebje

Poslovna sekretarka: Verena Lavrenčič
Računovodkinja: Verena Lavrenčič, Anuška Motore
Kuharica: Nataša Pačnik
Hišnik: Robert Šalamon
Čistilke: Kristina Pinterič, Polona Šoba
Računalnikarka: Jožica Cimermančič Škof (porodniška) / Barbara Stopar

Svetovalna služba

Svetovalni delavki: Valerija Jazbec in Anja Povhe Ganc

Razredniki

Ime in priimek Razrednik
Vlasta Lekše 1., 2. in 3. razred
Irena Marinč (bolniška) / Danijela Švajger 4. razred
Nevenka Leskovar 5. in 6. razred
Maša Rihter 7. in 8. razred
Miran Fric 9. razred
Mirjam Grubar PP A
Anja Gantar PP B
Jasmina Hribar PP C
Tanja Kožar PP Č
Apolonija Resnik PP D
Ida Ravnikar PP E
Romana Cvar PP F

Ostali pedagoški delavci

Ime in priimek Poučuje
Cvar Romana učiteljica, razredničarka PP F
Fric Miran učitelj, razrednik 9. a
Ganc Povhe Anja svetovalna delavka, učiteljica
Gantar Anja učiteljica, mobilna učiteljica, razredničarka PP B
Grubar Mirjam učiteljica, razredničarka PP A
Habinc Metka knjižničarka, mobilna učiteljica
Hlačar Petra učiteljica, mobilna učiteljica
Hotko Gregor učitelj
Hotko Petra 2. učiteljica v 1. a, učiteljica OPB (porodniška)
Hribar Jasmina učiteljica, razredničarka PP C
Kamp Petrin Petra učiteljica, mobilna učiteljica
Kerin Urška učiteljica, mobilna učiteljica
Kocijan Renata mobilna učiteljica, učiteljica
Kožar Tanja učiteljica, mobilna učiteljica, razredničarka PP Č
Lekše Vlasta učiteljica, razredničarka 1., 2. in 3. a
Leskovar Nevenka učiteljica, razredničarka 5. in 6. a
Mahne Nastasija učiteljica
Marinč Irena učiteljica, razredničarka 4.a
Molan Tadeja učiteljica
Moškon Eva mobilna pedagoginja, učiteljica
Novšak Lucija učiteljica, mobilna učiteljica
Pirc Pavel učitelj
Ravnikar Ida učiteljica, razredničarka PP E
Resnik Apolonija učiteljica, razredničarka PP D
Rihter Maša učiteljica, razrendičarka 7. in 8. a
Strniša Tjaša mobilna učiteljica, učiteljica OPB
Švajger Danijela mobilna učiteljica, učiteljica OPB
Tršinar Špela 2. učiteljica v 1. a, učiteljica OPB
Umek Nataša logopedinja
Vajdetič Tjaša učiteljica, mobilna učiteljica
Žibert Estera 2. učiteljica v 1. a, mobilna učiteljica
Žibert Kunšek Sabina učiteljica

Varuhi/varuhinje in spremljevalci gibalno oviranih otrok

Kostrevc Karmen Stopar Vlasta
Kranjc Mirjam Vasič Irena
Krošl Lidija  Veršec Andreja
Leban Klemen
Pirc Simon